Monthly Archives: Tháng Tám 2020

Nhà thép tiền chế tại Bình Dương – đã thi công xưởng Hung Trang Corp

Nhà thép tiền chế tại Bình Dương

Công ty TNHH TM & DV NGUYỄN HỒNG PHÁT đã kết hợp và thi công xây dựng nhà thép tiền chế cho dự án: Xây dựng chi nhánh và nhà xưởng tiền chế của Hung Trang Corp. Số 255/17 Khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Với […]